POLONEZ BIS – program Narodowego Centrum Nauki dla badaczy zagranicznych 

29.09.2022
NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) już po raz trzeci zaprasza zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w Polsce w ramach programu POLONEZ BIS.

Współfinansowany z grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND program POLONEZ BIS jest skierowany do badaczy i badaczek, niezależnie od narodowości, tematu czy reprezentowanej dyscypliny. Może wziąć w nim udział każdy kto ma stopień doktora lub czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w okresie trzech lat przed ogłoszeniem konkursu przebywał lub był zatrudniony poza Polską przez przynajmniej 2 lata. 

Program gwarantuje laureatom środki na pokrycie kosztów pełnoetatowego wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych w wysokości 4465 euro brutto miesięcznie, a także do 100 000 euro na realizację projektów badawczych, w tym na zatrudnienie zespołów. 

Nabór wniosków w konkursie programu POLONEZ BIS potrwa do 15 grudnia 2022 roku.

Więcej:
https://polonezbis.eu/en/

jp


Badania i rozwój