Polscy badacze literatury sięgają po cyfrowe metody analizy tekstów literackich

27.02.2018

Powstaje kompletna cyfrowa baza bibliograficzna literatury z lat 1939–2002. Projekt „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej” realizuje Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Humanistyka cyfrowa rozszerza badawczy punkt widzenia – stwierdził dr Maciej Maryl z Centrum Humanistyki Cyfrowej. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta finansuje w Stanford Literary Lab jego projekt „Przełom literacki widziany z góry. Ilościowa historia literatury polskiej (1989-2000)”.  Polscy badacze, dr hab. Maciej Eder i dr Jan Rybicki, mają znaczący wkład w rozwój stylometrii – najszybciej rozwijającej się dziedziny filologii cyfrowej. Polega ona na ilościowym badaniu tekstów, aby uchwycić niepowtarzalne cechy stylu ich autora. Technikami big data zanalizowano 5000  bestsellerów ustalając, co czytelnicy najbardziej cenią w tego rodzaju utworach.

Więcej:
https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/12-nauki-humanistyczne-i-…


Humanistyka Innowacje