Polscy eksperci cyberbezpieczeństwa w programie CyberExchange

01.03.2018

Od października 2018 roku przez 2 lata eksperci Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) do spraw cyberbezpieczeństwa będą brali udział w europejskim programie stażowym.

Poza polskim zespołem CERT (Computer Emergency Response Team) w programie CyberExchange wezmą udział specjaliści z: Austrii, Chorwacji, Czech, Grecji, Litwy, Luksemburga, Malty, Rumunii i Słowacji.

Projekt poza wymianą zespołów ekspertów zakłada też współpracę techniczną, polegającą na wymianie narzędzi informatycznych oraz kompetencji technicznych związanych z analizą zagrożeń w sieci. Zacieśnienie współpracy między zespołami do spraw cyberbezpieczeństwa w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest jednym z głównych celów budowy wspólnotowego systemu bezpieczeństwa sieci.
Program CyberExchange będzie sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility.


Nauki techniczne Wydarzenia