Polscy naukowcy badają liczebność morświnów na Bałtyku

21.02.2018

Uniwersytet Gdański ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii im. prof. Krzysztofa Skóry jest polskim koordynatorem projektu SAMBAH, nominowanego decyzją Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, do nagrody w konkursie ,,Najlepszy z najlepszych” dla projektów LIFE+ w latach 2016 – 2017.

Wyniki konkursu poznamy 23 maja 2018 r., podczas Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej w Brukseli. W projekcie SAMBAH, po raz pierwszy na świecie na taką skalę, zastosowano metody hydroakustyczne do badań małych waleni. Ustalano liczebność i sezonowe rozmieszczenie morświnów na Bałtyku. W badaniach uczestniczyły państwa nadbałtyckie, z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej. Zebrane dane służą do opracowania i wdrożenia skutecznych metod ochrony, skrajnie zagrożonej wyginięciem, populacji bałtyckich morświnów. Polskimi partnerami w projekcie były Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział Morski w Gdyni oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dofinansowanie krajowe zapewnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Badania i rozwój