Polscy naukowcy opracowali eksperymentalną terapię celowaną autyzmu

09.05.2022
SZYMON STARNAWSKI/POLSKA PRESS/EAST NEWS

Naukowcy z centrum doskonałości BRAINCITY działającym w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (PAN), opracowali eksperymentalną terapię celowaną autyzmu. Stanowi to przełom w rozumieniu możliwości leczenia objawów tego złożonego zaburzenia. 

Ich odkrycia zostały opublikowane w czołowym amerykańskim czasopiśmie naukowym Molecular Psychiatry. Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY jest współfinansowane z funduszy europejskich w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jak informuje w komunikacie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, dr Alicja Puścian wraz z zespołem prowadzącym badania pod kierunkiem prof. Eweliny Knapskiej w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego PAN wykazali, że eksperymentalna terapia dostosowana do konkretnych objawów autyzmu jest nie tylko możliwa, ale i efektywna.

jp


Medycyna i biotechnologia