Polscy naukowcy opracowali procedurę, dzięki której będzie możliwe grupowe testowanie na obecność SARS-CoV-2

28.08.2020

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckigo Polskiej Akademii Nauk (PAN), we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz laboratoriami sanepidu i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opracował procedury, które jednym testem pozwalają sprawdzić 10 osób na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W ramach projektu SONAR Anty-CoronaVirus, naukowcy stworzyli procedury zbiorowego testowania na koronawirusa z wykorzystaniem dostępnych na rynku testów genetycznych PCR. To bardzo dobre narzędzie do badań przesiewowych, które pozwalają ustalić, na ile wirus jest rozpowszechniony w danej grupie (np. w firmach, fabrykach, szpitalach czy na uczelniach).

Na dziś wiemy dokładnie, że testowanie grupowe byłoby skutecznym sposobem przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Zainteresowanie tą metodą jest ogromne. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy chcieliby przeprowadzić grupowe testowanie, żeby uniknąć ewentualnego paraliżu miejsca pracy wynikającego z zachorowań – informuje prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego PAN.

jp


Medycyna i biotechnologia