Polscy naukowcy opracowują technologię mRNA przeciw nowotworom

05.11.2021

Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego (UW), w ramach konsorcjum polskich instytucji naukowych, opracują technologię mRNA o wysokiej skuteczności i zastosowaniu w terapiach przeciwnowotworowych. 

Projekt badawczy „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoonkologii [HERO]” został dofinansowany na kwotę prawie 70 mln zł w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). W ramach WIB finansowane są badania w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia. Międzynarodowy panel ekspertów konkursu docenił m.in. wartość naukową projektu i jego wysoki potencjał komercjalizacyjny.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum czterech polskich jednostek badawczych: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

jp


Medycyna i biotechnologia