Polscy naukowcy poszukują rozwiązań dla lądowników sond na Fobosa oraz planetoidy

28.02.2018

Jakie siły oddziałują na podwozie lądownika dotykającego gruntu księżyca Marsa – Fobosa oraz jak na dynamikę tego podwozia wpłynie aktywne sterowanie? Odpowiedzi przyniesie realizacja projektów zleconych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przez Europejską  Agencję Kosmiczną.

Zaproponowane rozwiązania znajdą zastosowanie także w pojazdach osiadających na planetoidach, lekkich, niemal pozbawionym grawitacji ciał niebieskich na których są złoża cennych surowców. W pierwszym projekcie – Polish Industry Incentive Scheme Landing Once On Phobos – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk współpracuje z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W drugim, dotyczącym wpływu aktywnego sterowania na dynamikę podwozia, partnerami są GMV Rumunia oraz AVS Wielka Brytania.

Więcej:
https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/14-nauki-scisle-i-nauki-o…


Badania i rozwój Innowacje Nauki techniczne