Polscy naukowcy przeanalizowali relacje Europa-Chiny na szczeblu regionalnym

17.02.2021

Badacze z Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jako pierwsi w świecie dokonali szczegółowej analizy kontaktów Europy z Chinami na szczeblu regionalnym. Książka “The Role of Regions in EU-China relations” przedstawia rozbudowaną sieć relacji Chin z poszczególnymi regionami UE. 

Jak informuje Centrum Promocji UŁ, publikacja zawiera szczegółową analizę kontaktów regionalnych pomiędzy Chinami a sześcioma państwami członkowskimi UE, w tym z Polską. Wszystkie te powiązania wzbogacone są o studia przypadków wspomnianych regionów.

Książka pokazuje rosnącą rolę podmiotów niepaństwowych w stosunkach międzynarodowych, zwiększające się znaczenie paradyplomacji, a także konieczność spojrzenia na stosunki UE-Chiny jako zjawisko wielopoziomowe, angażujące różne rodzaje podmiotów na różnych szczeblach.

Książka pod redakcją prof. Tomasza Kamińskiego, została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki i opublikowana w otwartym dostępie:
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/the-role-of-regions-in-eu-china-relations/

jp


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia