Polscy naukowcy w międzynarodowym projekcie opracują nowe materiały do terapii urazów rdzenia kręgowego

15.04.2022
Fot. archiwum AGH

Zespół badawczy z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie, kierowany przez dr hab. inż. Urszulę Stachewicz, prof. AGH, wspólnie z partnerami z Turcji i Danii w projekcie PIECRISCI opracuje nowe materiały o własnościach piezoelektrycznych do wspomagania terapii urazów rdzenia kręgowego. 

Badania sfinansuje sieć M-ERA.NET, która rozstrzygnęła międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty z zakresu nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

Trwające badania nad urazami rdzenia kręgowego obejmują terapie farmakologiczne, transplantacji komórek, terapię genową i inżynierię tkankową. Połączenie kilku strategii leczenia może umożliwić częściowe wyzdrowienie, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości życia pacjentów.

Jak informuje AGH, w projekcie PIECRISCI zaproponowano nowatorskie podejście leczenia na bazie „sfunkcjonalizowanych biomateriałów w celu pobudzenia regeneracji neuronów poprzez włączenie kompleksów egzosom/CRISPR/Cas9 do piezoelektrycznych biomateriałów”.

jp


Innowacje Medycyna i biotechnologia