Polska Nagroda Innowacyjności dla Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

25.11.2022
MAREK BAZAK / EAST NEWS

Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobyło Polską Nagrodą Innowacyjności 2022. Uniwersytecką jednostkę doceniono za szeroką działalność́ naukową i rozwojową oraz promocję współpracy nauki z biznesem.

– Znaleźć się w gronie laureatów tego prestiżowego konkursu to dla nas wyróżnienie, ale przede wszystkim docenienie prowadzonych działań i duża motywacja. Mając realny wpływ na kształt i rozwój odnawialnych źródeł energii inaczej patrzymy w przyszłość – mówi prezes Centrum Radosław Grech cytowany w serwisie uczelni.

Polska Nagroda Innowacyjności to program gospodarczy prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Otrzymują ją najbardziej innowacyjne oraz kreatywne firmy, uczelnie, instytuty i instytucje działające w naszym kraju. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej intensywnego rozwoju.

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?centrum-energetyki-odnawialnej-nagrodzone-za-innowacyjno

 

jsz


Szkolnictwo wyższe