„Polskie uczelnie – strategia na Horyzont 2020”

13.03.2018

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Konfederacją Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaprasza do Olsztyna na spotkanie informacyjne „Polskie uczelnie – strategia na Horyzont 2020. Program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych”.

Będzie ono poświęcone mobilizacji na rzecz zwiększenia udziału polskich uczelni i przemysłu w programie Horyzont 2020. W szczególności udziału placówek naukowych w grantach Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, a także w konkursach w obszarze Spreading excellence and widening participation (Teaming, Twinning, ERA-Chairs).

Wydarzenie odbędzie się 21 marca 2018 roku (środa) w godz. 11.00 – 15:00 w Olsztynie, budynek Starej Kotłowni, ul. R. Prawocheńskiego 9.

Rejestracja na wydarzenie:
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/rejestracja?training=520


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe Wydarzenia