Polskie uczelnie współtworzą Klaster Metrologiczny

08.04.2022
Fot. Główny Urząd Miar

Sześć polskich uczelni znalazło się w gronie sygnatariuszy deklaracji o współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego, który ma działać na rzecz szeroko pojętej innowacyjności, tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego przemysłu i wyznaczanie nowych trendów metrologicznych, które będą służyły polskiej gospodarce.

Deklaracja została podpisana w trakcie odbywającego się w Kielcach Kongresu „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości”. Wśród 32 sygnatariuszy znalazły się: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Główny Urząd Miar.

Dziś zrobiliśmy kolejny krok w stronę rozwoju polskiej metrologii. To może być koło zamachowe dla rozwoju przemysłu, ale również dla nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Obecnie nie ma dyscypliny, w której metrologia nie miałaby znaczenia – powiedział prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe