Polsko-niemiecki projekt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

28.06.2019

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i stowarzyszenie Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) zrealizują projekt „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”, którego głównym zadaniem jest wymiana doświadczeń, transfer wiedzy naukowej oraz intensyfikacja współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i Saksonii.

Liderem projektu jest CSB, które powstało w 1991 roku i od wielu lat angażuje się w tematy związane ze zdrowym i zrównoważonym żywieniem. W Centrum Żywienia i Ziół Klasztoru St. Marienstern, a także na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w Hoyerswerdzie organizuje m.in. lekcje dla uczniów i seminaria dla dorosłych.

Projekt zakłada opracowanie ofert edukacyjnych dla różnych grup docelowych oraz zbudowanie dwujęzycznej platformy internetowej. Ważnym elementem będzie też utworzenie Centrum Dydaktycznego w Radomierzu oraz poprawa warunków edukacyjnych na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w Hoyerswerdzie – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/49587/upwr_i_stowarzyszenie_z_saksonii_dla_zywnosci.html

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe