Polsko-skandynawski projekt „Liderzy edukacji cyfrowej”

21.04.2022
Wikimedia

Collegium Civitas w Warszawie stoi na czele konsorcjum, realizującego projekt „Liderzy edukacji cyfrowej – rozwój kadry Kierunku Zarządzanie”, którego partnerami są: Bifröst University (Islandia), Reykjavik University (Islandia) i VID Specialized University (Norwegia).

Celem projektu, który potrwa do stycznia 2024 roku jest: rozwój współpracy instytucjonalnej w ramach Katedry Zarządzania; nawiązanie międzynarodowych partnerstw na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej Katedry Zarządzania do zdalnego kształcenia; podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Katedry Zarządzania w zakresie dydaktyki online; poprawa mobilności pracowników pomiędzy uczelniami biorącymi udział w projekcie.

Projekt  korzysta z dofinansowania o wartości prawie 222 tysięcy euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

jp


Szkolnictwo wyższe