„Polszczyzna w dobie cyfryzacji”

23.11.2021

Polska Akademia Nauk (PAN) wydała monografię „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”, na którą składają się 24 artykuły, przekrojowo opisujące, jak rozwój sieci zmienił sposoby porozumiewania się i język polski.

Artykuły zebrane w publikacji dotyczą różnorodnych tematów związanych z komunikacją internetową i jej wpływem na język, zwyczaje komunikacyjne i postrzeganie języka polskiego przez internautów. Autorzy tekstów zajęli się także zagadnieniem zagrożeń cyfrowych i ich eliminowania oraz digitalizacji tekstów i słowników.

Pierwsza grupa tekstów poświęcona jest wpływowi nowych mediów na strukturę języka i dyskurs społeczny.

Cztery artykuły poświęcone są stosunkowo nowym zjawiskom popularnym zwłaszcza wśród młodzieży: językowi memów internetowych, ludycznemu charakterowi języka gier komputerowych i slangowi młodzieżowemu, nazywanemu przez autorkę tekstu, Annę Wileczek, „młodomową”.

Kolejne artykuły mówią o aspektach społecznych kultury języka, a także stosunku Polaków do języka polskiego. Opisano także specyficzną komunikację między urzędem a obywatelem na portalach administracji publicznej.

Więcej:
https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/137351

jp


Humanistyka