Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oceni skuteczność berubicyny w leczeniu chłoniaków

08.02.2021

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zrealizuje projekt pt. “Ocena skuteczności i bezpieczeństwa berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego”. Kwota dofinansowania ze środków Agencji Badań Medycznych to 8,5 mln złotych – informuje uczelnia.

Berubicyna jest nowoczesnym lekiem z grupy antracyklin posiadającym wyjątkowe właściwości przenikania przez barierę krew mózg. Ponadto charakteryzuje się małą zależnością̨ od aktywności białek oporności wielolekowej, które w dużej mierze odpowiadają za nieskuteczność konwencjonalnej chemioterapii.

Celem projektu jest badanie kliniczne jednoramienne, nierandomizowane typu „open label”, dotyczące zastosowania berubicyny w leczeniu pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi chłoniakami ośrodkowego układu nerwowego. Badania będą realizowane w ścisłej współpracy z MD Anderson Cancer Center w USA – jednym z największych ośrodków onkologicznych na świecie.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia