Ponad 2 mln zł na umiędzynarodowienie dla Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

25.10.2021

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobyła ponad 2 mln zł z programu STER  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na umiędzynarodowienie szkół doktorskich. 

W budżecie wydzielono fundusz na wyjazdy zagraniczne w postaci krótkoterminowych staży (od jednego do trzech miesięcy) i wizyt dla studentów Szkoły Doktorskiej – zarówno na uczelniach, jak też w centrach naukowo-badawczych czy laboratoriach i klinikach. Pieniądze mają zostać wydane do końca 2024 roku.

Założenie jest proste: najlepsi wyjeżdżający za granicę mają budować własną sieć kontaktów i być wizytówką szkoły, w której realizują swój doktorat i projekt badawczy. Z tej części budżetu będą też finansowane wyjazdy promotorów – bo to oni mają za zadanie proponować kandydatom jak najbardziej aktualne tematy doktoratów realizowanych w ramach w międzynarodowej interdyscyplinarnej współpracy na najwyższym poziomie, w tym także w ramach projektów z finansowaniem zewnętrznym – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/szkola-doktorska-upwr-dostala-2-mln-zl-z-programu-ster-3641.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe