Ponad 21 mln z resortu edukacji i nauki na polską metrologię

23.06.2022
EAST NEWS

Ponad 21 mln zł przeznaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację 26 projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu w programie „Polska Metrologia”.

Wśród zakwalifikowanych projektów 1 mln zł otrzyma konsorcjum Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański na realizację projektu „Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM”.

Blisko 1 mln trafi do konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Krakowska na projekt „Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych”. Podobna kwota zasili realizację projektu Politechniki Lubelskiej „Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej” oraz konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Opolska, które zrealizuje projekt „Funkcjonalna analiza powierzchni w inżynierii mechanicznej”.

Więcej:
https://programy.nauka.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/Polska-Metrologia-wnioski-zakwalifikowane-do-finansowania-1.pdf

jp


Nauki techniczne