Ponad 850 tys. zł na projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

27.06.2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach znalazł się w konsorcjum, które zrealizuje projekt „Wieloskalowa analiza zmian mikrostruktury warstw wierzchnich odpornych na ścieranie natryskiwanych plazmowo i przetapianych z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w aspekcie poprawy ich własności mechanicznych”.

Celem prac konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest zbadanie zjawisk zachodzących podczas przetapiania wiązką laserową lub elektronową warstw na bazie stopów niklu domieszkowanych renem Ni-Cr-Re natryskiwanych plazmowo.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 850 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Narodowego Centrum Nauki – czytamy w serwisie Instytutu Metali Nieżelaznych.

 

jsz


Badania i rozwój Nauki techniczne