Porozumienie o współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej z Uniwersytetem SWPS

15.12.2022
Zbigniew Sulima AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie podpisała porozumienie z Uniwersytetem SWPS. Uczelnie mają w planach współpracę przy tworzeniu i realizacji oferty dydaktycznej oraz prowadzenie interdyscyplinarnych projektów naukowych.

Współpraca będzie polegała na tworzeniu i realizacji kierunków studiów uzupełniających ich dotychczasową ofertę dydaktyczną w obszarach takich dyscyplin naukowych, jak: psychologia, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o kulturze oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. 

Uczelnie będą mogły razem tworzyć ofertę studiów podyplomowych i szkoleń. Porozumienie otwiera także drogę do inicjowania i prowadzenia wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.

Od wielu lat, wzorem najlepszych uniwersytetów technicznych na świecie, także w AGH rozwijamy humanistykę z dużym powodzeniem. Tym bardziej teraz, przy wsparciu tak znakomitej jednostki, będziemy w stanie poszerzyć naszą aktywność o nowe projekty czy wspólnie realizowane kierunki kształcenia – powiedział prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

jp


Szkolnictwo wyższe