Porozumienie o współpracy Szkoły Głównej Handlowej i Związku Przedsiębiorstw Finansowych

29.07.2021

Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce i Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy. Łącząc swoje zasoby i potencjał, obie instytucje liczą na osiągnięcie efektu synergii, który pozwoli między innymi, na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej na rynku finansowym w Polsce.

Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz tworzenie i wdrażanie innowacji w branży finansowej. Współpraca pomiędzy SGH oraz ZPF ma polegać z jednej strony na wykorzystaniu dorobku naukowego Uczelni, z drugiej zaś – doświadczeń rynkowych Związku.

Jak informuje Gazeta SGH, Uczelnia i Związek od wielu lat wspólnie prowadzą badania rynku Consumer Finance. Popisane porozumienie pozwoli rozszerzyć tę współpracę o nowe obszary. ZPF będzie m.in. wspierał merytorycznie studentów SGH, organizując dla nich praktyki i staże. Organizacja zamierza również uruchomić i prowadzić wspólnie z uczelnią programy studiów podyplomowych.

jp


Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe