Poszukiwani autorzy zdjęć naukowych

06.02.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej poszukuje ciekawych, intrygujących, pokazujących piękno nauki zdjęć i ilustracji obrazujących przedmiot badań.

Fundacja zamierza najlepsze zdjęcia wykorzystać w materiałach promocyjnych (wraz z informacją o autorze badań i jego pracy). Osoba udostępniająca zdjęcie musi posiadać do niego autorskie prawa majątkowe. Zdjęcia w rozdzielczości nadającej się do druku, w plikach o rozszerzeniu *jpg, *tiff lub *eps. można wysyłać na adres: elzbieta.marczuk@fnp.org.pl w terminie do 28 lutego br.

 


Nauki techniczne Wydarzenia