Powołano członków Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

08.05.2020

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zainaugurował 5 maja 2020 r. prace Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w kadencji 2020-2024 – informuje resort nauki. 

Zainteresowanie językiem polskim rośnie i coraz więcej cudzoziemców ubiega się o potwierdzenie swojej znajomości naszego języka ojczystego – podkreślił minister Murdzek.

W telekonferencji oprócz ministra i członków Komisji, uczestniczyli przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na posiedzeniu zdalnym wybrano nowego przewodniczącego Komisji – prof. Waldemara Martyniuka oraz sekretarza Komisji – prof. Iwonę Janowską.

Komisja jest gremium dbającym o prawidłowe funkcjonowanie systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Do jej zadań należy między innymi: opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do organizowania egzaminów oraz dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i przedstawianie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego rekomendacji w tym zakresie.

jp


Humanistyka