Powołano Inicjatywę ESG (Environmental, Social and Governance)

09.09.2022
Inicjatywa ESG

Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (FISW), organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu, podjęły decyzję o powołaniu Inicjatywy ESG (Environmental, Social and Governance) – informuje Gazeta SGH. Dokumenty w tej sprawie podpisali rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz prezes FISW Jerzy Bochyński.

Inicjatywa ESG będzie pełnić rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i świat nauki, dla których wartości ESG stanowią oś działalności. Celem jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z zasadami ESG. 

Działalność Inicjatywy ESG będzie miała systematyczny charakter, a jej wymiar roboczy będzie związany z ciągłym tworzeniem materiałów edukacyjnych, opracowań naukowych i zabieraniem głosu w debacie publicznej na temat kierunków zmian w obszarze ESG oraz raportowania. Partnerami Inicjatywy ESG będą podmioty posiadające kluczową rolę w formowaniu standardów i kreowaniu najlepszych praktyk w zakresie ESG.

jp


Nowoczesna gospodarka