Powstaje centrum badawczo-wdrożeniowe przemysłowych technik radiacyjnych CentriX

01.03.2018

Całkowita wartość, powstającego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, projektu CentriX wyniesie prawie 28 milionów złotych. Ponad 17,6 miliona będzie pochodzić z finansowanego przez Unię Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W skład projektu wchodzi między innymi najnowocześniejszy modułowy akcelerator przyspieszający elektrony do energii 30 MeV (megaelektronowoltów), który będzie elementem Laboratorium Fast-X. Laboratorium to, poza prześwietlaniem wysokoenergetycznym promieniowaniem RTG i neutronami, będzie oferowało także elektryczną tomografię pojemnościową, a naukowcy będą pracowali w nim nad nowymi technologiami prześwietlania.
W skład projektu CentriX wchodzi także Laboratorium Stanowiska Badania Struktur Przyspieszających, gdzie będą opracowywane i badane między innymi nowe struktury na potrzeby radiografii.
Więcej:
https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/centrix-przeswietli-prawie-wszystko


Badania i rozwój Wydarzenia