Powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

09.02.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej OZE.

Centrum Edukacyjne Odnawialne Źródła Energii powstanie na terenie należącego do SGGW gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory. 

Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej studentów SGGW, uczniów, młodzieży i lokalnej społeczności. W ramach projektu powstanie Centrum Edukacyjne z zapleczem laboratoryjno–dydaktycznym, gdzie studenci oraz pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo–rozwojowe, a ich wyniki będą wykorzystywane przez przedsiębiorców – powiedział rektor SGGW prof. Michał Zasada.

Dzięki Centrum Edukacji Ekologicznej OZE promowane będą zasady zrównoważonego rozwoju poprzez budowę w skali micro instalacji demonstracyjnej do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układu kogeneracyjnego produkującego ciepło i energię elektryczną z biogazu oraz instalacji fotowoltaicznej PV z baterią akumulatorów. 

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na koniec 2022 roku.

jp


Badania i rozwój Innowacje