Powstaje rozszerzona wersja „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”

15.09.2020

Zespół pod kierownictwem prof. Marcina W. Solarza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (WGiSR UW) realizuje projekt, w ramach którego zaktualizowany zostanie „Geograficzno-polityczny atlas Polski” z 2018 roku. 

Badacze z Pracowni Geografii Politycznej i Historycznej WGiSR UW przygotują też scenariusze lekcji dla szkół i konkurs na najlepszą wycieczkę geograficzno-polityczną.

Wydany w 2018 roku „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” pod redakcją prof. Marcina W. Solarza przedstawia geopolityczną i gospodarczą pozycję Polski na tle pozostałych państw Europy i świata, jak również dane dotyczące historii, polityki, ekonomii i społeczeństwa polskiego. 

Informacje o Polsce ujęto na około pół tysiąca kolorowych map. W 2019 roku publikacja zajęła trzecie miejsce w kategorii atlasów podczas 29. edycji International Cartographic Conference w Tokio.

Teraz będzie aktualizowany w ramach projektu „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”.

jp


Wydarzenia