Powstaje Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych

14.06.2022
Wojciech Olkusnik/East News,

Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Warszawska, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Polska Izba Systemów Bezzałogowych podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych.

Głównym celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej i biznesowej poprzez udostępnienie specjalistycznej infrastruktury testowej.

Politechnika Warszawska oferuje w ramach Sieci wykorzystanie nowego Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych, zlokalizowanego na należącym do uczelni lotnisku w Sierakowie obok Przasnysza. 

W ośrodku tym badania prowadzą obecnie naukowcy i studenci z wydziałów: Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Geodezji i Kartografii.

jp


Badania i rozwój