Powstał Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

05.04.2022
Fot. Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2022 roku w Łodzi zainaugurował działalność Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, który powstał z połączenia trzech instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz Instytut Włókiennictwa.

Powstanie Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest efektem prowadzonej konsekwentnie od 3 lat strategii, której celem jest stworzenie silnych instytutów Łukasiewicza, będących w stanie odpowiadać na wyzwania globalnej gospodarki. Unikalna i kompletna oferta łódzkiego instytutu to nowe możliwości pozyskania międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów, których efektem będą nowoczesne technologie wdrażane w polskich firmach – powiedział Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Po połączeniu łódzkich jednostek Sieć Badawcza Łukasiewicz liczy 26 instytutów, ponad 7,5 tys. pracowników. Na infrastrukturą badawczą Sieci składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej.

jp


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka