Powstał Świętokrzyski Klaster Uniwersytetów Trzeciego Wieku

15.09.2022
LUCYNA NENOW /DZIENNIK ZACHODNI/ POLSKA PRESS / EAST NEWS

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach podczas I Świętokrzyskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozpoczął działalność Świętokrzyski Klaster Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W Kielcach pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1985 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W województwie świętokrzyskim istnieje 17 takich instytucji, których słuchaczami jest 1800 seniorów.

Podczas Kongresu w Kielcach dyskutowano m.in. o szerzeniu idei kształcenia osób starszych, promowaniu wysokich standardów działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy wzmocnieniu współpracy z samorządami i uczelniami.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to świetny, sprawdzony przepis na długowieczność. To nie tylko nauka, to też integracja, poczucie wspólnotowości,  czy potrzeba użyteczności. Wszyscy chcą być potrzebni, chcą pełnić role społeczne, a uniwersytet takie możliwości daje – mówiła podczas Kongresu prof. Elżbieta Trafiałek z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK.

jp


Szkolnictwo wyższe