Powstała polsko-czeska wirtualna galeria sztuki 

09.05.2023
Uniwersytet Śląski

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) w Cieszynie wspólnie z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego stworzył VIR – wirtualną galerię sztuki. Na stronie prezentowane są wystawy m.in. z Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie oraz ostrawskiej Galerii GAFU. Galeria powstała w ramach unijnego projektu Interreg PL/CZ.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości współpracy uniwersytetów pogranicza polsko-czeskiego w zakresie wymiany artystycznej poprzez stworzenie wirtualnej przestrzeni wystawienniczej. Umożliwia ona prezentację dorobku pracowników, studentów i absolwentów obu wydziałów oraz prac innych artystów. 

Inicjatywa podnosi jakość transgranicznych działań artystycznych i wystawienniczych oraz tworzy przestrzeń galeryjną dostępną z dowolnego miejsca i bez ograniczeń czasowych. Stanowi także narzędzie edukacyjne bądź alternatywę dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się lub tym, którym odległość uniemożliwia odwiedzenie realnych galerii – informuje UŚ.

Więcej: https://us.edu.pl/uruchomiono-wirtualna-galerie-vir/

 

jsz 


Humanistyka