Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z pierwszym hubem kwantowym w tej części Europy

07.04.2022
Fot. DAVID PARKER/Science Photo Library/East News

W Poznaniu powstał pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, dołączyło do sieci IBM Quantum Network, by rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego.

Uruchomienie IBM Quantum Hub w Polsce to przełomowy krok w kierunku rozszerzenia polskiego  ekosystemu kwantowego. Komputery kwantowe pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym.

Polska będzie je wykorzystywać na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, w tym także jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, technologiach kosmicznych, metrologii czy też w modelowaniu kryzysowym – informuje PCSS.

Więcej: https://www.pcss.pl/poznan-z-pierwszym-hubem-kwantowym-w-europie-srodkowo-wschodniej/

 

jsz


Innowacje Nauki techniczne