Praca dyplomowa studentki Politechniki Opolskiej wygrała ogólnopolski konkurs

26.02.2021

Vanessa Schwert, absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Opolskiej jest laureatką ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją – informuje uczelnia.

Nagrodzona w konkursie praca to „Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa Da Gama”. Autorka skupia się w niej na identyfikacji problemów związanych z działem produkcyjnym przedsiębiorstwa, oraz na wskazaniu możliwych rozwiązań usprawniających system produkcyjny. Laureatka kontynuuje naukę na drugim stopniu studiów, na specjalności zarządzanie projektami, niedawno rozpoczęła staż w przedsiębiorstwie, z którym politechnika podpisała umowę o współpracy

Celem konkursu jest dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych, pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych przez absolwentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz promowanie rozwoju ich karier zawodowych.

Więcej: https://wu.po.opole.pl/praca-dyplomowa-studentki-po-wygrala-ogolnopolski-konkurs/

 

jsz


Wydarzenia