Pracownia dziennikarska dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

07.03.2023
Uniwersytet Opolski

Na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego (UO) otwarto pracownię dziennikarską. Studenci mają w niej do dyspozycji 11 stanowisk komputerowych, przystosowanych do montażu materiałów dźwiękowych i wideo. Zakupiono także specjalne oprogramowanie oraz licencje na jego wykorzystanie – informuje uczelnia.

– Ta pracownia będzie służyła przede wszystkim przyszłym dziennikarzom, czyli studentom kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Cieszę się ogromnie, że powstała. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu marszałka województwa opolskiego – powiedział rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Masnyk.

W sali będą odbywać się zajęcia dla studentów, w ramach których prowadzący przewidzieli produkcję i montaż materiałów wideo oraz materiałów dźwiękowych, ale też warsztaty prasowe, na których przekazywana będzie wiedza na temat składu gazet i pracy ze zdjęciami.

Więcej: https://uni.opole.pl/page/5582/otwarto-pracownie-dziennikarska-dla-studentow

 

jsz


Humanistyka