Proces smażenia oleju spożywczego pod lupą naukowca Politechniki Gdańskiej

11.05.2021

Dr inż. Tomasz Majchrzak z wydziału chemicznego Politechniki Gdańskiej bada proces smażenia olejów spożywczych. Sprawdza jakie substancje powstają na każdym etapie podgrzewania oleju, co można odczytać analizując skład chemiczny olejowych oparów i jakie zagadki kryją w sobie lotne związki chemiczne – informuje uczelnia.  

Naukowiec prowadzi projekt w ramach grantu Preludium. Wykorzystuje spektometrię mas reakcji przeniesienia protonu do śledzenia jakie związki chemiczne powstają w pierwszych sekundach procesu smażenia oraz jaka jest charakterystyka wzrostu tych związków w dalszym procesie.

W badaniach używa też „elektronicznego nosa”, dzięki któremu można ocenić m.in. jakość i świeżość używanego do smażenia oleju. Skraca to proces oceny jakościowej – nie trzeba pobierać próbki substancji i badać jej laboratoryjnie używając dodatkowych rozpuszczalników. Odpowiednio skalibrowane czujniki elektronicznego nosa ocenią jakość oleju i zgodność procesu smażenia ze standardami.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-05/proces-smazenia-oleju-spozywczego-pod-lupa-naukowca

 

jsz


Medycyna i biotechnologia