Prof. Andrzej Indrzejczak otrzymał Advanced Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

22.07.2022
Centrum Promocji UŁ

Prof. Andrzej Indrzejczak, kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), otrzymał na swój projekt badawczy prestiżowy Advanced Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w wysokości ponad 1,6 mln euro.

Jak podkreśla Centrum Promocji UŁ, to pierwsze w historii tego typu dofinansowanie dla naukowca Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie pierwszy grant ERC dla łódzkich uczelni. Po raz pierwszy także polski naukowiec zdobył Advanced Grant ERC w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, gdyż dotychczas otrzymywali je reprezentanci nauk fizycznych i inżynieryjnych.

Projekt prof. Indrzejczaka – „Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms” – poświęcony jest teorii dowodu i programów dedukcji automatycznej dla formalnych teorii wykorzystujących złożone wyrażenia nazwowe (takim jest np. wyrażenie: „ostatni film Wajdy”) jako nośniki informacji. Celem projektu jest dostosowanie narzędzi logiki formalnej do struktury języków naturalnych, w których złożone wyrażenia nazwowe odgrywają bardzo ważną rolę. 

jp


Humanistyka