Prof. Arkadiusz Żukowski we władzach Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego

28.07.2021

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie, ponownie został wybrany członkiem, liczącego 16 naukowców, Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego (IPSA – International Political Science Association) na kadencję 2021-2023.

Wybór ten jest nie tylko sukcesem osobistym, ale także i docenieniem polskiej politologii i aktywności Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na arenie międzynarodowej – podkreśla prof. Arkadiusz Żukowski.

IPSA jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym politologów, a instytucjonalnie członkami są przede wszystkim krajowe, a także regionalne towarzystwa nauk politycznych (np. nordyckie, latynoamerykańskie czy afrykańskie). IPSA tworzy globalną sieć naukową politologów z całego świata.

Nowym prezydentem IPSA została prof. Dianne Pinderhughes z University of Notre Dame z USA.

jp


Humanistyka Wydarzenia