Prof. Józef Orczyk doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

24.11.2022
SGH

W Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH prof. Józefowi Orczykowi – emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

W osobie Profesora Józefa Orczyka odbija się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a w szczególności Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, które w sposób wielowymiarowy oraz interdyscyplinarny podchodzi do zagadnień społecznych, łącząc nauki ekonomiczne i zagadnienia finansowe z polityką publiczną. Podobną interdyscyplinarność można znaleźć w biografii Profesora – powiedział w laudacji promotor doktoratu honoris causa, dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH.

Prof. Orczyk jest absolwentem studiów historycznych (1962) i pedagogicznych (1963) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów ekonomicznych (1965) w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Dalsza kariera naukowa jest ściśle związana z ekonomią, rozprawę doktorską obronił w 1967 r., pracę habilitacyjną – w 1978 r., natomiast tytuł profesora uzyskał w 1982 r.

jp


Szkolnictwo wyższe