Prof. Wiesław Roth z nagrodą Alexa F. Cronstedta 2020

09.07.2020

Profesor Wiesław Roth z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie otrzymał nagrodę Alexa F. Cronstedta 2020 przyznawaną przez Federację Europejskich Towarzystw Zeolitowych. Wspólnie z nim został nagrodzony Jirí Cejka z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Badaczy wyróżniono za istotny wkład w podstawowe aspekty syntezy i zrozumienia dwuwymiarowych zeolitów oraz ich praktyczne wykorzystanie poprzez modyfikacje i manipulacje z wykorzystaniem nowych zeolitów i rozbudowanych struktur – informuje UJ.

Nagroda przyznawana jest osobie lub grupie pracującej w Europie za wkład w naukę i technologię związaną z zeolitami, materiałami mezoporowatymi, związkami typu MOF (Metal Organic Frameworks) lub innymi materiałami porowatymi o znaczącym wpływie naukowym w okresie 6 lat poprzedzających termin nominacji. Jej patronem jest szwedzki mineralog Axel F. Cronstedt (1722-1765), który jako pierwszy opisał charakterystyczne właściwości zeolitów i wprowadził termin „zeolit”.

Prof. Wiesław Roth jest pracownikiem naukowym Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 2012. Wcześniej przez 21 lat pracował w ośrodku badawczym Mobil R&D w Paulsboro w New Jersey oraz w ExxonMobil Research and Engineering w Clinton.

 

jp


Wydarzenia