Program Bachelor in International Business Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z  akredytacją EFMD Global

24.06.2022
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Program Bachelor in International Business realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UE) uzyskał akredytację EFMD Global. To trzeci kierunek studiów na UE z prestiżową akredytacją – czytamy w serwisie uczelni. 

EFMD Programme Accreditation to wiodący międzynarodowy system oceny jakości, doskonalenia i akredytacji stopni i programów biznesowych i/lub menedżerskich, bezpośrednich, mieszanych i online. Akredytacja wyznacza standardy dla programów uznawanych na arenie międzynarodowej i poddawanych ocenie przez ekspertów. 

Proces akredytacji obejmuje wszystkie aspekty realizacji programu nauczania: od otoczenia instytucjonalnego, krajowego i międzynarodowego, poprzez jego projektowanie, realizację, wyniki i odziaływanie, po procesy zapewniania jakości. Akredytacja EFMD Global kładzie nacisk na dyscyplinę akademicką, praktyczność, proces umiędzynarodowienia oraz etykę i zrównoważony rozwój.

Więcej: http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/25844/program_bachelor_in_international_business_uzyskal_prestizowa_akredytacje_efmd_global.html#.YrM5LHZBzIU

 

jsz


Szkolnictwo wyższe