Program szkoleniowy Agencji Badań Medycznych i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

14.08.2020

Rusza nabór do Akademii Badań Klinicznych – wspólnego projektu Agencji Badań Medycznych, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Celem naukowców jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez optymalizację kosztów i poprawę procesów realizacji badań klinicznych. 

Zadaniem Akademii jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków zespołów badawczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą usługi szpitalne, w organach założycielskich podmiotów leczniczych (uczelnie medyczne) oraz wśród lekarzy pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakres działań obejmuje szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe i wyjazd studyjny. W celu realizacji projektu powstanie indywidualny program merytoryczny dostosowany do wszystkich uczestników i grup docelowych obejmujący tematykę dotyczącą planowania, metodologii i prowadzenia badań klinicznych – informuje uczelnia.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia