Projekt badaczki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie z finansowaniem w ramach programu Opus

06.12.2021

Projekt dr hab. Urszuli Cierniak prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie: „Idealistki, romantyczki, muzy. Rosyjskie katoliczki w kulturze dziewiętnastowiecznej Europy” zdobył finansowanie w ramach programu Opus Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest kompleksowe zbadanie wpływu na kulturę europejską kobiet rosyjskich, identyfikujących się lub identyfikowanych z wyznaniem katolickim. W badaniach decydujące miejsce zajmą kobiece teksty o charakterze autobiograficznym i ego-dokumentalnym, oryginalna twórczość literacka tych osób oraz ich rozprawy na tematy religijne i filozoficzne.

W toku prac planowane jest uzupełnienie dostępnej już wiedzy o nowe nazwiska i fakty odzwierciedlające powiązania rosyjskich katoliczek z przedstawicielami rosyjskiej i europejskiej literatury, myśli religijnej i politycznej oraz ich oddziaływanie na poglądy przedstawicieli dziewiętnastowiecznych elit intelektualnych – czytamy w serwisie uczelni.

 

jsz


Humanistyka