Projekt edukacyjny Data Science in Practice z udziałem studentów z Warszawy i Łodzi

22.04.2022
EAST NEWS

W ramach partnerstwa akademicko-biznesowego realizowana jest V edycja projektu edukacyjnego Data Science in Practice. Projekt ten prowadzony jest przez McKinsey Polska wspólnie z trzema uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (UW), Uniwersytetem Łódzkim (UŁ) i Politechniką Łódzką (PŁ). Głównym celem projektu jest rozwiązanie praktycznego problemu postawionego przez partnera biznesowego, którym w piątej edycji projektu jest mBank.

W projekcie uczestniczy 15 studentów UW, 16 studentów UŁ oraz 1 student PŁ. Studenci rozwiązują różne problemy biznesowe związane z bankowością pod opieką 16 mentorów biznesowych z McKinsey Polska, jednego mentora biznesowego z mBank, a także trzech mentorów akademickich z UW i UŁ.

Projekt edukacyjny Data Science in Practice ma na celu dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem ze studentami kształcącymi się na kierunku Data Science lub pochodnych, m.in. informatyka, matematyka, ekonometria, big data.

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe