Projekt IMMUNE-GENEMEMO na Uniwersytecie Gdańskim

26.02.2021

Dr Wojciech Siwek jest jednym z laureatów konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Naukowiec zrealizuje projekt IMMUNE-GENEMEMO na Uniwersytecie Gdańskim. Projekt odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

Projekt łączy badania z dziedziny regulacji genów z ekspertyzą immunologiczną. Takie połączenie dyscyplin umożliwi poznanie mechanizmów pamięci komórkowej oraz przyczyni się do rozwoju nowych szczepionek i terapii immunologicznych. Przyznane finansowanie to ponad 250 tys. euro.

Grant IMMUNE-GENEMEMO dąży do odkrycia nieznanych do tej pory mechanizmów przechowywania i kopiowania informacji w komórkach. Celem jest identyfikacja nowych czynników pamięci transkrypcyjnej poprzez wykorzystanie technologii mutagenezy CRISPR-Cas9 na poziomie całego genomu w połączeniu z selekcją mutantów o wybranych cechach – czytamy w serwisie Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/854/grant-indywidualny-msca-dla-dr-wojciecha-siwka

 

jsz


Medycyna i biotechnologia