Projekt wyszehradzki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

23.09.2020

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został liderem projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Główną ideą projektu jest integracja studentów i naukowców wokół idei ścisłej współpracy krajów wyszehradzkich w ramach struktur unijnych.

Wyzwania, przed którymi stoją cztery kraje Grupy Wyszechradzkiej, są podobne i realizatorzy projektu uważają, że wspólnie można im stawić czoła skuteczniej. Celem  naukowców jest przeciwdziałanie zauważonym ostatnio tendencjom wzrostu eurosceptycyzmu poprzez tworzenie treści naukowych i politycznych, a także organizowanie warsztatów i debat publicznych – informuje uczelnia.

Projekt jest realizowany przez cztery uczelnie publiczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (partner koordynujący), Uniwersytet Mendla w Brnie (Czechy), Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie (Węgry) i Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja).

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/no_cache/pracownicy/nauka-i-biznes/article/projekt-wyszehradzki-na-naszym-uniwersytecie.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe