Projekty Politechniki Poznańskiej dofinansowane w Programie Spinaker

17.05.2022
Tomasz Kawka/East News

Dwa wnioski naukowców Politechniki Poznańskiej zdobyły dofinansowanie w Programie Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – informuje uczelnia.

Dzięki dofinansowaniu prof. Mariusz Głąbowski zrealizuje projekt „Cyberbezpieczeństwo jako katalizator umiędzynarodowienia uczelni i rozwoju kadry” realizowany wspólnie przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji oraz Dział Współpracy Międzynarodowej.

Dr inż. Tomasz Staśkiewicz zrealizuje projekt „Opracowanie i realizacja IMPK dla specjalistów z zakresu inżynierii transportu szynowego”, realizowany przez Instytut Transportu (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu).

Celem Programu Spinaker jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez m.in. wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. 

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/dofinansowanie-wnioskow-politechniki-poznanskiej-w-programie-spinaker

jsz


Badania i rozwój