Projekty Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

27.06.2019

Naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zdobyli finansowanie trzech projektów w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki. Wszystkie projekty będą realizowane w konsorcjum z innymi szkołami wyższymi – informuje uczelnia.

Dzięki finansowaniu zrealizowane zostaną następujące badania: „Kompleksowa analiza czynników warunkujących przebieg i następstwa kliniczne kleszczowego zapalenia mózgu” – konsorcjum naukowe z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku;

„Optymalizacja i analiza biologicznego wpływu pola elektromagnetycznego na wspomaganie produkcji i aktywność preparatów bakteriofagowych” – konsorcjum naukowe z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie;

„Znaczenie mikroflory oraz przepuszczalności bariery jelita grubego w patofizjologii schizofrenii – w poszukiwaniu uwarunkowań podprogowego stanu zapalnego i dysregulacji metabolicznej –  konsorcjum naukowe z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe