Przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”

31.12.2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”. Do jego realizacji został powołany nowy podmiot: Akces NCBR sp. z o.o.

Jak informuje dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki, nowo powołany podmiot, Akces NCBR sp. z o.o., będzie realizować przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”, którego trzy główne filary to: wsparcie doradczo-mentorskie, dofinansowanie w formie grantów – dla projektów spełniających kryteria związane z istotnością projektu i stanem jego zaawansowania, a także inwestycje kapitałowe – dla projektów spełniających kryteria inwestycyjne.

Przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR” powstało z myślą o projektach dotyczących zaawansowanych technologii, z istotnym wkładem B+R. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę w formule wspierania działalności badawczo-rozwojowej skierowanej na komercjalizacje – dodaje dyrektor NCBR.

„Akcelerator NCBR” ma za zadanie umiędzynarodowić działalność B+R polskich spółek technologicznych.

jp


Badania i rozwój