Przerzutowanie i lekooporność nowotworów w badaniach polskich naukowców

16.07.2021

Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy Polskiej Akademii Nauk (PAN), Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo odkryli procesy komórkowe regulowane przez receptor AXL. Poznanie tych procesów może pomóc w pracach nad terapiami nowotworów i COVID-19. Wyniki badań publikuje „PNAS” (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Przerzutowanie, czyli zdolność komórek nowotworowych do opuszczania guza pierwotnego i rozprzestrzeniania się na inne organy w organizmie, sprawia, że wiele chorób nowotworowych jest w dużym stopniu nieuleczalnych. Inną ważną przyczyną niepowodzeń terapii onkologicznych jest utrata przez komórki nowotworowe wrażliwości na podawane leki, czyli nabycie tzw. lekooporności.

AXL to receptorowa kinaza tyrozynowa, której aktywacja jest związana zarówno z przerzutowaniem, jak i lekoopornością. W artykule w „PNAS” polscy naukowcy opisali pierwszy interaktom (zestaw białek oddziałujących) i procesy komórkowe regulowane przez AXL, które wyjaśniają udział tego receptora w progresji nowotworowej i przerzutowaniu – informuje PAN.

Więcej:
https://www.pnas.org/content/118/28/e2024596118

jp


Medycyna i biotechnologia